น้ำอบนางลอย

ตำนาน เครื่องหอม ไทย

เรื่องเล่าขาน

Our Story

เรื่องราวความเป็นมา แห่งต้นตำรับความหอมดั้งเดิม คงเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น ละมุนละไมตรึงใจคนไทยมากว่า ๑๐๐ ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำนานเก่า

Legend

เรื่องราวความเป็นมา แห่งต้นตำรับความหอมดั้งเดิม คงเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น ละมุนละไมตรึงใจคนไทยมากว่า ๑๐๐ ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหล่าเครื่องหอม

Products รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านน้ำอบนางลอย
๒๑๗-๒๒๓ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐